అయ్యప్ప స్వామి హారతి తెలుగు లో

Ayyappa Swamy Aarti in Telugu అయ్యప్ప స్వామి హారతి శంకరాయ శంకరాయ శంకరాయ మంగళం.. శంకరీ మనోహరయా శాశ్వతాయ మంగళం.. గురుదేవ మంగళం సద్గురుదేవ మంగళం.. గజాననాయ మంగళం షడాననాయ మంగళం.. శంకరాయ శంకరాయ శంకరాయ మంగళం.. శంకరీ మనోహరయా శాశ్వతాయ మంగళం.. రాజరామ మంగళం శ్రీ వేణు కృష్ణ మంగళం.. సీతారామ మంగళం శ్రీ రాధే శ్యామ మంగళం.. శంకరాయ శంకరాయ శంకరాయ మంగళం.. శంకరీ మనోహరయా శాశ్వతాయ మంగళం.. ఆనందం మంగళం పరమానందం […]

శివ హారతి తెలుగు లో

Shiva Aarti in Telugu శివ హారతి భవాని చంద్రశేఖరాయ శంకరాయ మంగళం  గౌరినిత్య తరంగాయ ఈశ్వరాయ మంగళం  పారిజాత శోబితాయ పావనాయ మంగళం  నీలకంట శోబితాయ నిటలాక్ష నీకు మంగళం  శివగౌరి తన్మయాయ పార్వతీశ మంగళం  ప్రాణనాథ రామణాయ పరమేశ మంగళం  కాలాగ్ని రుద్రాయ గరళకంట మంగళం  విష్ణు బ్రహ్మ ఈశ్వరయ శంకరాయ మంగళం  సృష్టి స్థితి లయలకు నిలయాయ మంగళం  మంగళం మంగళం నిత్య జయ మంగళం Shiva Aarti in Telugu Video […]

శ్రీ ఆంజనేయ హారతి తెలుగు లో

Hanuman Aarti in Telugu శ్రీ ఆంజనేయ హారతి ఆరతి కీ జై హనుమాన్ లలా కీ । దుష్ట దళం రఘనాథ్ కళా కీ ॥ జాకే బల్ సే గిరివర్ కాంపే । రోగ్ దోష జాకే నికట్ న ఝాన్కే  ॥ అంజనీ పుత్ర మహా బాలదాయీ । సంతన కే ప్రభు సదా సహాయి ॥ దే బీర రఘునాథ పాఠాయె । లంకా జారి సియా సుధీ లాయె ॥ […]

గౌరీదేవి హారతి తెలుగు లో

Gowri Devi Aarti in Telugu గౌరీదేవి హారతి జయమంగళ గౌరీ దేవి దయ చూడుము చల్లని తల్లి                                                                                                          …జయమంగళ…. కొలిచిన వారికి కొరతలు లేవు కలిగిన బాధలు తొలగ చేయు కాపురమందున కలతలు రావు కమ్మని దీవెన లిమ్మ-అమ్మ                                                                                                           …జయమంగళ…. ఇలవేలుపువై వెలసిన నాడే నేల కొలిపావు నిత్యానందం నోచే నోములు పండించావు చేసే పూజ చే కొమ్మ-అమ్మ                                                                                                          …జయమంగళ…. గారాభంగా గంగా నీవు బొజ్జ గణపతిగా పెంచిరి తల్లులు ఇద్దరి […]

శ్రీరామ హారతి తెలుగు లో

Sri Ram Aarti in Telugu శ్రీరామ హారతి రామచంద్రాయ జనక రాజ జామనోహరాయ మామకాభీష్టదాయ మహిత మంగళం చరణములు 1.కోసలేశాయ మంద హాస దాస పోషణాయ వాసవాది వినుత సద్వరద మంగళం 2.చారుమేఘరూపాయ చందనాదిచర్చితాయ హారకటక శోభితాయ భూరి మంగళం 3.లలితరత్నమండలాయ తులసివనమాలికాయ జలద సదృశ దేహాయ చారు మంగళం 4. దేవకీ పుత్రాయ దేవ దేవోత్తమాయ చాప జాత గురు వరాయ భవ్య మంగళం 5.పుండరీకాక్షాయ పూర్ణచంద్రవదనాయ అండజ వాహనాయ అతుల మంగళం 6.విమలరూపాయ […]

సాయిబాబా హారతి తెలుగు లో

Saibaba Aarti in Telugu సాయిబాబా హారతి ఆరతి సాయిబాబా సౌఖ్యదాతార చరణరజాతలీ  ద్యావా దాసావిసావ భక్తంవిసావా                                                                    ||ఆరతి సాయిబాబా|| జాళునియా అనంగ స్వ స్వరూపీ రాహే దంగ ముముక్ష జనాదావీ […]

సౌభాగ్యలక్ష్మి హారతి తెలుగు లో

Soubhagya Laxmi Aarti in Telugu సౌభాగ్యలక్ష్మి హారతి సౌభాగ్యలక్ష్మీ  రావమ్మా      సౌభాగ్యలక్ష్మీ రావమ్మా  అమ్మా 1   నుదుట  కుంకుమ  రవిబింబముగ  కన్నులనిండుగ కాటుక వెలుగ ||      కాంచనహారము గళమున  మెర యగ పీతాంబరముల శోభలునిండగ  ||                                                                                                               ||సౌభాగ్య|| 2   నిండుగ  కరముల  బంగరుగాజులు  ముద్దులొలుక  పాదమ్ముల మువ్వలు ||      గలగల  గలమని సవ్వడి  చేయగ సౌభాగ్యవతులసేవలనందగ ||                                                                                                         ||సౌభాగ్య|| […]

విష్ణు స్తోత్రం తెలుగు లో

Vishnu Stotram in Telugu విష్ణు స్తోత్రం అవినయమపనయ విష్ణో దమయ మనః శమయ విషయమృగతృష్ణామ్ | భూతదయాం విస్తారయ తారయ సంసారసాగరతః || 1 || దివ్యధునీమకరందే పరిమళపరిభోగసచ్చిదానందే | శ్రీపతిపదారవిందే భవభయఖేదచ్ఛిదే వందే || 2 || సత్యపి భేదాపగమే నాథ తవా‌உహం న మామకీనస్త్వమ్ | సాముద్రో హి తరంగః క్వచన సముద్రో న తారంగః || 3 || ఉద్ధృతనగ నగభిదనుజ దనుజకులామిత్ర మిత్రశశిదృష్టే | దృష్టే భవతి ప్రభవతి న […]

సరస్వతీ స్తోత్రం తెలుగు లో

Saraswati Stotram in Telugu సరస్వతీ స్తోత్రం యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా | యా బ్రహ్మాచ్యుతశంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా || 1 || దోర్భిర్యుక్తా చతుర్భిః స్ఫటికమణినిభై రక్షమాలాందధానా హస్తేనైకేన పద్మం సితమపిచ శుకం పుస్తకం చాపరేణ | భాసా కుందేందుశంఖస్ఫటికమణినిభా భాసమానాఽసమానా సా మే వాగ్దేవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా || 2 || సురాసురైస్సేవితపాదపంకజా కరే విరాజత్కమనీయపుస్తకా […]

గురుపాదుకా స్తోత్రం తెలుగు లో

Gurupaduka Stotram in Telugu గురుపాదుకా స్తోత్రం అనంతసంసార సముద్రతార నౌకాయితాభ్యాం గురుభక్తిదాభ్యామ్ | వైరాగ్యసామ్రాజ్యదపూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || 1 || కవిత్వవారాశినిశాకరాభ్యాం దౌర్భాగ్యదావాం బుదమాలికాభ్యామ్ | దూరికృతానమ్ర విపత్తతిభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || 2 || నతా యయోః శ్రీపతితాం సమీయుః కదాచిదప్యాశు దరిద్రవర్యాః | మూకాశ్ర్చ వాచస్పతితాం హి తాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || 3 || నాలీకనీకాశ పదాహృతాభ్యాం నానావిమోహాది నివారికాభ్యామ్ | నమజ్జనాభీష్టతతిప్రదాభ్యాం నమో నమః […]