కృష్ణ భజనలు తెలుగు లో

Krishna Bhajan in Telugu

కృష్ణ భజనలు

గోవింద బోలో హరి గోపాల బోలో |
రాధా రమణ హరి గోపాల బోలో ||
గోపాల గోపాలా రే ప్యారే నంద లాల |
ప్యారే నందలాల మోహన మురళీ వాల ||

Krishna Bhajan in Telugu Video

Krishna Bhajan in Telugu PDF

Download Krishna Bhajan in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.