శివ హారతి తెలుగు లో

Shiva Aarti in Telugu

శివ హారతి

భవాని చంద్రశేఖరాయ శంకరాయ మంగళం 
గౌరినిత్య తరంగాయ ఈశ్వరాయ మంగళం 
పారిజాత శోబితాయ పావనాయ మంగళం 
నీలకంట శోబితాయ నిటలాక్ష నీకు మంగళం 
శివగౌరి తన్మయాయ పార్వతీశ మంగళం 
ప్రాణనాథ రామణాయ పరమేశ మంగళం 
కాలాగ్ని రుద్రాయ గరళకంట మంగళం 
విష్ణు బ్రహ్మ ఈశ్వరయ శంకరాయ మంగళం 
సృష్టి స్థితి లయలకు నిలయాయ మంగళం 
మంగళం మంగళం నిత్య జయ మంగళం

Shiva Aarti in Telugu Video

Shiva Aarti in Telugu PDF

Download Shiva Aarti in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.